Internetové jazykové kurzy pro nevidomé

Obecně prospěšná společnost Liberix se stala příjemcem dotace na realizaci projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Žádost byla podána v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byla 17.12.2009 Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena k podpoře.

Cíle projektu

Cílem projektu je modernizovat výuku cizích jazyků pro zrakově postižené s využitím výpočetní techniky a internetu. Konkrétně budou do již existující aplikace pro internetovou výuku jazyků vytvořeny nové jazykové moduly.

Jazykové kurzy pro nevidomé

Kliknutím na vlajku vstoupíte do odpovídajícího jazykového kurzu.

Vlajka Německa Vlajka Spojeného královstvíVlajka ŠpanělskaVlajka Itálie

Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Moduly obsahují textovou podobu učebnice, zvukové nahrávky, metodiku a pomocné didaktické materiály (testy, učební plány apod.) Po vytvoření a otestování těchto modulů budou zaškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří budou následně provádět v rozmezí cca 12 kalendářních měsíců pilotní výuku se zrakově postiženými žáky.

Popis projektu

Projekt reaguje na potřebu modernizace způsobu výuky a způsob využívání výpočetní techniky zrakově postiženými na základních a středních školách. Jak ukazují zkušenosti partnerské školy, výuka často probíhá provizorním způsobem, např. ručním opisováním textů z učebnic do počítače a jejich následný tisk v Braillově písmu.

Ještě obtížnější je koordinace učebních textů s audionahrávkami (pokud se vůbec používají). Problémem pro nevidomé žáky a jejich učitele jsou také cvičení založená na obrázcích, v jazykových učebnicích tolik oblíbená. Výsledkem je to, že jazykové vzdělání zrakově postižených není na úrovni, které by dosáhnout mohlo. Cizí jazyky jsou přitom jednou z nemnoha oblastí, ve kterých se i nevidomí mohou profesně velmi dobře uplatnit.

Partnerskou organizací je Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli, která se zaměřuje na výuku dětí s poruchami zraku. Programový kód a další technologické postupy zajišťuje Brailcom, o.p.s.

Projekt se věnuje aktivitám typu:

  • uplatňování a zlepšování vyučovacích metod, využití ICT a e-learningových aplikací;
  • zvyšování kompetence pedagogických pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání;
  • rozšíření nabídkyspeciálně pedagogických služeb pro žáky se speciálními potřebami.

    jazykovekurzy2011
    Jazykové kurzy pro začátečníky

Konkrétní náplň projektu

Elektronické kurzy vytvořené v rámci tohoto projektu budou mít podobu e-learningu. Z hlediska souboru dostupných vzdělávacích pomůcek pro zrakově postižené je projekt inovativní v doplnění dosud chybějící základní (začátečnické) úrovně jazykových kurzů k již existujícím modulů pro středně pokročilé a pokročilé. Proběhne také zaškolení pedagogických pracovníků.

Dodavatelé služeb

Dodavatelem softwaru a dat do projektu je Brailcom, o.p.s. Společnost se specializuje na asistivní technologie a má v oboru mnoho zkušeností a referencí. Jazykové moduly jsou použity na stránkách mezinárodní jazykové školy LangSchool.eu.

Serverový hosting služeb zajišťuje Milan Kozák, Wellnerova 1215/3, 779 00, Olomouc.
Loga ESF, EU, MŠMT, programu OPVK a Liberixu

1 komentář u „Internetové jazykové kurzy pro nevidomé“

Komentáře nejsou povoleny.