Tisková zpráva: Ministerstvo financí kriminalizuje uživatele open source a Linuxu

Ministerstvo financí České republiky v tiskové zprávě tvrdí, hardware bez legálně nabytého softwaru nepatří mezi uznatelné daňové náklady. Tímto tvrzením kriminalizuje tzv. open source software, který lze legálně získat pouhým stažením z internetu a není k němu tedy účtenka, která by doložila jeho legálnost.

Z internetu si každý může zcela legálně stáhnout operační systém Linux, kancelářský balík OpenOffice.org nebo webový prohlížeč Firefox. Protože však není možné doložit jejich legální nabytí, je takový software pohledem ministerských úředníků považován za nelegální. Nyní ministerstvo dokonce hrozí kontrolami finančních úřadů firmám, které open source software používají:

Daňová správa se při své kontrolní činnosti již léta běžně zabývá otázkou uznatelnosti výdajů za hardware, které by se bez legálně nabytého softwaru měly stát daňově neuznatelnými, čímž by samozřejmě také došlo k ovlivnění výše základu daně

Ministerstvo financí se snaží daňové úniky plynoucí z pirátství důsledně postihovat. V případě důvodného podezření z užívání nelegálního softwaru k podnikatelským účelům se budou úředníci finančních úřadů v rámci běžných kontrol u plátců daní těmito delikty dále zabývat.

Zdroj: Softwarové pirátství bude stále častěji postihováno jako daňový únik, www.mfcr.cz, 24.5.2010

Open source software je legální software

V celé tiskové zprávě naprosto chybí jakákoliv zmínka o tom, že samozřejmě lze legálně používat počítačový hardware pro podnikání i bez jakéhokoliv legálně zakoupeného software. Každá firma nebo úřad může používat legální software, který získá např. z internetu. V České republice mnoho firem a organizací používá operační systém Linux nebo kancelářský balík OpenOffice.org, jejichž použití je naprosto legální. Namátkou uvádíme několik příkladů:

Hardware, na kterém je provozován operační systém Linux, si dnes odečítají z daní mnohé podnikatelské subjekty, převážně malé a střední firmy. Pro ně by zmiňované opatření představovalo citelné zvýšení nákladů a znevýhodnění na již tak velice konkurenčním trhu.

Stát ignoruje open source software

Protestujeme proti faktu, že ministerstvo financí kriminalizuje open source software, který by mělo naopak prosazovat. Ministerstvo financí v tiskové zprávě tvrdí, že „stát by se měl chovat jako správný hospodář“. Stát přitom ignoruje výhody, které nabízí open source a otevřené datové formáty.

  • Stát s občany komunikuje pomocí uzavřených technologií několika málo firem. Nutí tak občany, aby používali jeden typ softwaru.
  • Stát aktivně nepodporuje používání open source ve školství, zdravotnictví nebo vlastním administrativním aparátu. Místo toho uzavírá smlouvy s vybraným dodavatelem.
  • Stát nemá zájem šetřit prostředky státního rozpočtu tím, že by využíval open source software tam, kde je to možné. Místo toho se nehospodárně nakupují licence softwaru, který často není potřeba.

Text této zprávy je šířen s licencí Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česko.

Česká pirátská strana

Cílem České pirátské strany je na prvním místě prosazování základního lidského práva člověka na svobodné šíření přijaté informace a striktní ochranu soukromí občana jako odraz změněné reality informační společnosti 21. století.cps

Česká pirátská strana sama používá výhradně svobodný a otevřený software (phpBB, elgg, dokuwiki, limeSurvey, pommo) a jeho vývoj podporuje finančně (datové schránky) i lokalizací (pommo). Zásadně odmítáme, aby nás společně s ostatními uživateli svobodného a otevřeného software ministerstvo financí obviňovalo z daňových úniků.

Jan Podhajský
mediální odbor ČPS
732 143 289
Jan.Podhajsky@ceskapiratskastrana.cz
www.ceskapiratskastrana.cz

Liberix, o.p.s.

logo-liberixLiberix je obecně prospěšná společnost založená za účelem propagace volně šiřitelného softwaru a otevřených technologií. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerčním sektorem. Věnuje se osvětě, vzdělávání a organizaci propagačních akcí. Společnost sídlí v Olomouci, více informací naleznete na adrese liberix.cz.

Mgr. Vlastimil Ott,
ředitel Liberix, o.p.s.
+420 595 175 184
Kateřinská 107/5,
772 00 Olomouc,
vlastimil.ott@liberix.cz
liberix.cz

3 komentáře u „Tisková zpráva: Ministerstvo financí kriminalizuje uživatele open source a Linuxu“

  1. Pingback: Tweets that mention Tisková zpráva: Ministerstvo financí kriminalizuje uživatele open source a Linuxu -- Liberix -- Společnost pro podporu svobodného softwaru -- Liberix, o. p. s. -- Topsy.com

Komentáře nejsou povoleny.