Cena SOIT a Liberixu pre študentské práce

SOIT a spoločnosť Liberix vyhlasujú súťaž o najlepšiu bakalársku a diplomovú prácu súvisiacu s otvoreným softvérom a ďalšími otvorenými technológiami (OIT). Cieľom súťaže je stimulovať záujem o používanie OIT na školách, pretože sú to práve školy, na ktorých je propagácia progresívnych technológií najúčinnejšia. Vypísaním Ceny chcú organizátori vysloviť uznanie pedagógom, ktorí sa touto formou venujú propagácii OIT.

Cieľovou skupinou sú slovenské a české univerzity so zameraním najmä na informačné technológie. Okrem diplomu chceme laureátov, ktorí sa umiestnia na prvých troch miestach, odmeniť aj vecnou cenou, a to rovnako študenta ako aj vedúceho práce.

Cena SOIT a Liberixu bude laureátom udelená na odbornej konferencii Otvorený softvér vo vzdelávaní, výskume a v IT riešeniach, ktorá sa uskutoční v Žiline v dňoch 1. – 4. júla 2010 pod patronátom dekana Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity a ktorá bude stretnutím vývojárov, používateľov, administrátorov, manažérova, učiteľov a študentov, ktorí open source softvér používajú.

Podmienky účasti

  • Cena SOIT a Liberixu je za rovnakých podmienok prístupná pre účastníkov zo Slovenska a z Českej republiky.
  • Zasielať možno len práce obhájené v r. 2007 a novšie.
  • Autor práce súhlasí so zverejnením práce na stránke http://sospreskoly.org/studentske_prace. Práca môže byť na stránku umiestnená pred vyjadrením výboru ceny.
  • Text práce vo formáte pdf, doplnený o posudok vedúceho práce a oponenta (ak je k dispozícii) treba zaslať podľa šablóny na adresu cena@soit.sk do 20. mája 2010. Práce obhájené v r. 2010 možno zasielať do 20. júna 2010.
  • Práce sa prijímajú v slovenčine, češtine a  v angličtine

Šablóna pre zaslanie práce

Meno a email študenta:

Meno a email školiteľa:

Škola:

Rok obhájenia:

Anotácia:

Posudky a vlastnú prácu možno pripojiť, alebo treba uviesť odkaz.

1 komentář u „Cena SOIT a Liberixu pre študentské práce“

  1. Pingback: Tweets that mention Cena SOIT a Liberixu pre študentské práce: SOIT a spoločnosť Liberix vyhlasujú súťaž o najlepšiu bakalársku a dip... -- Topsy.com

Komentáře nejsou povoleny.