OSEPA

Projekt OSEPA je součástí programu INTERREG IVC, jehož smyslem je prostřednictvím meziregionální spolupráce zvýšit efektivitu politik regionálního rozvoje a přispět k hospodářské modernizaci a zlepšení konkurenceschopnosti Evropy. Cílem projektu OSEPA je vést systematickou debatu v evropské veřejné správě s podporou analýzy a výměny zkušeností v oblastech, které se týkají svobodného softwaru respektive open-source softwaru(FOSS). Proto má zásadní význam zkoumat hlavní výhody a nevýhody spojené se zavedením a používáním FOSS veřejnými orgány a v této souvislosti také efektivitu vynaložených prostředků.

Logo projektu OSEPA
Logo projektu OSEPA

Projekt realizuje sdružení třinácti partnerů zastupujících evropské místní a regionální veřejné správy, jde zejména o národní asociace obcí a komunit, regiony, obce a vzdělávací organizace.  V České republice je do projektu zapojen Kraj Vysočina.

Liberix, o.p.s. zajišťuje obsah workshopu, který se koná 26. a 27. března 2012 v Praze. Na ten navazuje konference, které se 27. a 28. března 2012 koná v Jihlavě a kde vystoupí zástupci českých firem, úřadů, organizací a odborníci na FOSS, aby prezentovali své zkušenosti.

Proběhlo

Zdroje informací