Software na úřadech a jeho otevřené alternativy

Státní správa i samospráva vynakládají značné prostředky na uzavřený software, aniž by – často kvůli nedostatku
informací – zvážily open-source alternativy, které jsou mnohdy výhodnější (levnější, progresivnější). Kromě finanční nevýhodnosti uzavřeného softwaru se projevuje i špatná přenositelnost dat a z toho vyplývající vazba na jediného dodavatele. Používaný software nemohou úřady sdílet.

Usilujeme o změnu v tomto přístupu úřadů. Jsme si vědomi, že rozhodování často probíhá bez dostatku informací nebo na základě informací nedostačujících, zavádějících, povrchních či zkreslených. Výsledkem projektu Software na úřadech a jeho otevřené alternativy bude PDF metodika pro úřady, která jim poskytne relevantní informace pro rozhodování v případě IT zakázek. Projekt finančně podpořil Fond Otakara Motejla, a to částkou 25 000 Kč. Realizace probíhá v únoru až srpnu 2013. Výstup projektu bude samozřejmě ke stažení zdarma.

Pokud jste zaměstnancem úřadu a zajímá vás tato problematika, kontaktujte nás, prosím: info@liberix.cz