Ingot: Nové přístupy k hodnocení a certifikaci počítačových dovedností ve školství

Milí učitelé, přijďte se seznámit s novým způsobem hodnocení počítačových dovedností. Nabízíme vám přístup do systému Ingot, seznámení s využíváním volně šiřitelného softwaru, prostor pro zapojení studentů a zatraktivnění výuky.

Poznámka. Toto je tisková zpráva Euroface Consulting s.r.o., Liberix v programu figuruje jako odborný garant.

Představení systému Ingot

 • Motivace studentů prostřednictvím formálního ocenění jejich znalostí
 • Minimální náklady na certifikaci studentů – systém pracuje výhradně v internetu a využívá open source
 • Strukturovaná stupnice hodnocení v přímé vazbě na Evropský kvalifikační rámec a rámcový vzdělávací program ČR
 • Podpora tvůrců programu a akreditovaných středisek

Program celoživotního učení Leonardo da Vinci umožnil přenos inovačního produktu Ingot z Velké Británie a Německa do dalších evropských zemí. Grant EU pokrývá náklady na překlady materiálů do národních jazyků a pilotní ověřování v jednotlivých zemích.

Zúčastněte se osobního setkání s tvůrci systému a zapojte se do diskuze o možnostech implementace ingot v České republice!

Pilotní semináře

 • Brno 26.10.2010 14.30-17.30, Střední odborná škola informatiky a spojů Brno-Komín, Čichnova 23
 • Praha 27.10.2010 10.00 – 13.00, Střední průmyslová škola elektrotechnická Praha 10 Praha – Malešice, V úžlabině 320/23

Semináře vede pan Ian Lynch, zakladatel akreditačního střediska TLM – The Learning Machine. Tlumočení je zajištěno. Účast na semináři je díky financování EU zdarma. Kvůli omezenému počtu míst prosíme o registraci na management@euro-face.cz

Obsah seminářů

 • představení a zaškolení účastníků pro práci v hodnotícím a certifikačním systému Ingot
 • účastníci získají přístupová práva pro vkládání studentů, realizaci hodnocení a přístup k vydávání certifikátů
 • účastníci sami obdrží certifikát hodnotitele, který je opravňuje k vydávání certifikátů studentům

Všichni účastníci dále získají kompletní příručku v českém jazyce, jak se systémem pracovat a s podrobným rozpisem hodnotících kritérií.

Partneři programu

 • Partnerem projektu v ČR je Euroface Consulting s.r.o.
 • Odborným garantem seminářů je Liberix, o.p.s., společnost pro podporu svobodného softwaru
 • Za mediální podporu děkujeme Jednotě školských informatiků

1 komentář u „Ingot: Nové přístupy k hodnocení a certifikaci počítačových dovedností ve školství“

 1. Pingback: Newsletter #21 (19.10. 2010): Přednášky pro děti v Karviné, spolupráce s olomouckými neziskovkami, Computer vydává openMagazin » Archiv newsletteru » Společnost pro podporu svobodného softwaru » Liberix, o. p. s.

Komentáře nejsou povoleny.