Cílová skupina

  1. Primární cílovou skupinou jsou žáci základních a středních škol se speciálními vzdělávacími potřebami, konkrétně žáci se zrakovým postižením. Projekt přitom nerozlišuje, zda jde o žáky ve speciálních školách nebo integrované do běžných tříd.
  2. Druhou cílovou skupinou jsou pracovníci škol a školských zařízení, především speciální pedagogové, příp. též pracovníci organizací působících v oblasti vzdělávání nebo asistenčních služeb a v oblasti volného času dětí a mládeže.

Zapojení cílových skupin do projektu

Nejprve budou do projektu zapojeni pedagogičtí pracovníci, a to formou proškolení v ovládání aplikace a metodologii výuky s jejím využitím. Takto proškolení pedagogové povedou následně na školách (příp. ve stacionářích sociálních služeb) pilotní výuku se zrakově postiženými žáky.

První část proběhne na konci školního roku 2010/2011. Druhá část potom ve školním roce 2011/2012. Výuka bude moci probíhat v zájmových kroužcích nebo jako doplněk běžné výuky v rámci vyučování.

Děti s poruchami zraku používají jazykové kurzy
Děti s poruchami zraku používají jazykové kurzy