Financování

Rozpočet

 • Strukturální fond: 6 558 785,30 Kč
 • Státní rozpočet: 1 157 432,70 Kč
 • Celkové výdaje projektu: 7 716 218,00

Harmonogram čerpání

 1. 1.2.2009: 1 929 000,00
 2. 31.7.2009:  210 000,00
 3. 31.10.2009: 670 000,00
 4. 31.1.2010: 670 000,00
 5. 30.4.2010: 360 000,00
 6. 31.7.2010: 1 340 000,00
 7. 31.10.2010: 750 000,00
 8. 31.1.2011: 1 015 596,20
 9. 30.4.2012: 771 621,80

Výběrová řízení

vytvoření učebních textů:

Výzva k podání nabídek – Tvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině

Instalace a customizace webové aplikace:

Výzva k podání nabídek: Instalace a úprava webové aplikace

nahrávka a zpracování zvuku:

Výzva k podání nabídek – Nahrávka a zpracování zvuků

Vložení digitálních dat do aplikace LMS:

Výzva k podání nabídek: Vložení digitálních dat do aplikace LMS

vypracování metodologie:

Výzva k podání nabídek na vypracování metodologie