Jazykové kurzy – probíhá testování na školách

Jazykové učebnice jsou po technické stránce v podstatě dokončeny. Projekt pokračuje fází testování na školách, jako první se angažuje partnerská škola v Litovli. Naše školitelka se ve škole sejde s vyučující cizího jazyka (konkrétně němčiny) a během školení ji seznámí s aplikací a modulem německého jazyka. Modul obsahuje 12 lekcí, gramatiku, výslovnost, seznam slovíček, instrukce a nápovědu, a to vše samozřejmě ve formě zvukových nahrávek.

Seminář je dokumentován a podle výstupů je aplikace doladěna, aby odpovídala požadavkům na výuku nevidomých žáků. Děkujeme za spolupráci.