JSI, Liberix a Euroface Consulting spouští pilotní provoz INGOT

Jednota školských informatiků, Liberix o. p. s. a Euroface Consulting s. r. o. se dohodly na spolupráci v souvislosti s realizací vzdělávacího a ověřovacího systému INGOT v České republice. Vyzývají tímto základní a střední školy v České republice, aby se zapojily do pilotní fáze implementace tohoto systému v českém školství.

Co je systém INGOT

Systém INGOT slouží učitelům informatiky. Umožňuje jim detailně hodnotit dovednosti žáků a studentů podle kritérií rozčleněných do úrovní a vydávat certifikáty patřičných úrovní s mezinárodní platností. Jak mezinárodní zkušenosti dokládají, nejnižší úroveň zvládnou žáci již na prvním stupni základních škol, úrovně nejvyšší jsou však náročné i pro středoškolské studenty se zaměřením na digitální technologie. Hlavním cílem projektu je obohatit výuku, motivovat žáky ke vzdělávání a sjednocovat úroveň dosažených dovedností v rámci Evropy.
Logo INGOT

Použití ve světě

Systém INGOT byl vytvořen ve Velké Británii, kde jej podpořilo ministerstvo školství a národní rada pro odborné kvalifikace. V rámci evropského projektu je systém transformován do dalších zemí. Kromě České republiky jde o Německo, Bulharsko, Rumunsko a Španělsko. O zavedení systému INGOT do svých škol požádaly i další země, např. Malajsie a Jihoafrická republika.

INGOT podporuje využívání volně šiřitelného softwaru, ale jeho využití není tímto způsobem limitováno.

Systém hodnotících kritérií vzdělávání vychází z Evropského kvalifikačního rámce a lze je efektivně propojit s rámcovými vzdělávacími programy české vzdělávací soustavy.

Pilotní provoz v ČR

Se systémem INGOT se můžete seznámit na českých webových stránkách www.ingots.cz, kde naleznete i příručku pro hodnotitele a instrukce ve formě textu i videa, jak se systémem pracovat.

Zájemcům o zapojení do projektu nabízíme přidělení odborného poradce, který proškolí učitele, pomůže jim založit účty v systému a realizovat hodnocení. Poradce bude škole k dispozici při řešení technických nebo metodických potíží.

Pilotní spuštění tohoto projektu v jednotlivých zemích je hrazeno z prostředků Evropské unie. Díky tomu nabízíme limitované skupině škol vstup do systému do 30. 6. 2011 zdarma, i na to navázané vybrané služby odborného poradce.

Své přihlášky posílejte do 15.2.2011 na adresu management@euro-face.cz, pro bližší informace kontaktujte Ing. K. Nevřalovou, tel.: 777011717.

1 komentář u „JSI, Liberix a Euroface Consulting spouští pilotní provoz INGOT“

  1. Pingback: Newsletter #27 (26.1.2011): Nový web Liberix.cz, přednáška pro právníky, dění kolem kancelářských balíků » Archiv newsletteru » Společnost pro podporu svobodného softwaru » Liberix, o. p. s.

Komentáře nejsou povoleny.