Konference Linuxalt 2006

Praha, Ostrava, Olomouc – tradiční bašty linuxových konferencí. Letos se konečně podařilo připravit obdobnou akci také v Brně – sídle známých linuxových firem, vývojových center a tří fakult zaměřených na informační technologie. Sdružení Linux v Brně při té příležitosti vyhlašuje Call for Papers (hledání přednášejících).

Zaměření konference

Volné sdružení Linux v Brně ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Liberix, Studentskou unií FIT VUT Brno a sponzory, pro vás připravuje 1. ročník osvětové a vzdělávací přednáškové akce pod názvem Linuxalt se zaměřením na open source software (OSS) a free software (FS). Konference proběhne na půdě FIT VUT v Brně – Králově poli o víkendu 4. a 5. listopadu 2006.

Hlavním tématem bude operační systém GNU/Linux, nevylučujeme však ani jiné OSS operační systémy. Z konference bude pořizován audiovizuální záznam, který bude volně dostupný všem ke stažení z internetu. Připravujeme také sestavení sborníku (ISBN), který poskytne informační text ke všem přednáškám a nabídne studentům, kteří se zapojí do přednášek, možnost hodnocení v publikační činnosti.

Linuxalt se svojí tématikou snaží oslovit začínající i pokročilé uživatele, programátory, administrátory, manažery i studenty. Cílem je zvýšit povědomí o Linuxu mezi lidmi, o jeho možnostech a využití v domácnosti i na pracovišti.

Call for Papers (hledání přednášejících)

Přednášky na Linuxalt jsou rozděleny na následující tři hlavní témata:

  • Desktop – nasazení Linuxu v domácnosti, používání nejrůznějších programů OSS a FS, řešení běžných problémů s operačním systémem Linux.
  • Development – vývojové nástroje a jejich praktické využití pro vývoj OSS aplikací a vše s tím související.
  • Management – nasazení Linuxu ve firmě nebo ve škole, technická řešení, praktické ukázky nasazení a komerční přednášky firem nabízejících služby v oblasti OSS (partner slot).

Témata zastřešují prakticky každý aspekt nasazení a použití GNU/Linuxu, proto se nebojte přijít s jakýmkoli zajímavým návrhem. Přednášky se budou konat v hodinových blocích (50 minut přednáška, 10 minut přestávka), blok je možno rozdělit na dvě 25minutové přednášky se souvisejícími tématy nebo spojit v dvojblok o 100 minutách. V čase přednášky počítejte i s pár minutami na dotazy.

Návrhy na přednášky zasílejte na adresu prednasky@linuxalt.cz. Návrh by měl obsahovat téma a přibližný průřez obsahem přednášky, její předpokládanou délku a den ve kterém je možné tuto přednášku uvést (sobota 4.11., neděle 5.11. nebo po oba dny). Pokud máte již nějaké zkušenosti s přednáškami z minulosti, připište je prosím do mailu.

Call for Sponzors (hledání sponzorů)

Konference je koncipována jako nezisková. Většinu nákladů tvoří cestovné, ubytování a strava pro lektory. Uvítáme proto vaše dary či sponzoring. Své nabídky můžete posílat na e-mail sponzori@linuxalt.cz.

Harmonogram

  • 29. září 2006 – konečné datum dodání návrhů přihlášek pro lektory.
  • 6. října 2006 – kompletace programu.
  • 20. října 2006 – odevzdání textů do sborníku a kompletních dokumentů k přednáškám.
  • 4. a 5. listopadu 2006 – konání konference.

Kontakty

Pro bližší informace navštivte webové stránky http://www.linuxalt.cz
nebo se zeptejte na emailové adrese info@linuxalt.cz.

Bohdan Milar
ředitel společnosti
Liberix, o.p.s.