Liberix, o.p.s., spolupracuje s Jednotou školských informatiků

Liberix, o.p.s. se stal prvním kolektivním členem Jednotky školských informatiků, profesní organizace sdružující pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. Obě organizace usilují o zvyšování počítačové gramotnosti v českém školství a o osvětu mezi školskými informatiky.

Do této skupiny patří zejména správci školních sítí a informačních systémů, učitelé informatiky, ředitelé škol, ICT metodici a pracovníci na úrovni zřizovatelů škol, rozhodující o implementaci ICT řešení ve školách.

Liberix považuje školství za důležitý prostor pro realizaci svých aktivit. Z tohoto důvodu se aktivně účastní mnoha konferencí či seminářů, např. Počítač ve škole 2010. Spolupracuje s konkrétními školami, prezentuje výhody open source softwaru a vyhledává konkrétní případy nasazení:

Smyslem partnerství je poukázat na možnosti, které nabízí open source,a nabídnout školám podrobné informace včetně školení, seminářů a konzultací. Pokud vás zajímá, co obnáší používání open source ve škole, zeptejte se: diskuzní fórum Liberixu nebo nám napište na adresu info@liberix.cz.

O Jednotě školských informatiků

Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se podílet na zavádění ICT do výuky a jeho využívání. Mezi hlavní aktivity JSI patří zastupování zájmů školských informatiků při jednáních s partnery ze státního i komerčního sektoru, podpora iniciativ členů JSI, odborná garance událostí ve školské informatice (soutěže, přehlídky, konference). Více informací najdete na stránce www.jsi.cz nebo pište na adresu jsi@jsi.cz.

O Liberixu

Liberix je obecně prospěšná společnost založená za účelem propagace volně šiřitelného softwaru a otevřených technologií. Spolupracuje se vzdělávacími institucemi, neziskovými organizacemi i komerčním sektorem. Věnuje se osvětě, vzdělávání a organizaci propagačních akcí. Společnost sídlí v Olomouci, více informací naleznete na adrese liberix.cz.

2 komentáře u „Liberix, o.p.s., spolupracuje s Jednotou školských informatiků“

  1. Pingback: Tweets that mention Liberix, o.p.s., spolupracuje s Jednotou školských informatiků -- Informace -- Společnost pro podporu svobodného softwaru -- Liberix, o. p. s. -- Topsy.com

Komentáře nejsou povoleny.