Liberix seznámil karvinské školáky s Ubuntu

Během října proběhlo v Karviné pásmo seminářů (Ne)bezpečný internet, které pro žáky základních škol připravil Městský dům kultury Karviná ve spolupráci s Policií ČR a Liberix, o.p.s.

Semináře probíhaly od 4. do 18. října a celkem se jich zúčastnilo více než 500 dětí z karvinských základních škol. Cílem bylo informovat je o rizicích, která jim prostřednictvím internetu hrozí, a také jim vysvětlit pojmy související s používáním programového vybavení.

Nebezpečí na internetu jsou lidé

Internet může být zneužit lidmi, kteří využívají jeho anonymity. Mohou to být lidé s násilnickými sklony, kteří využívají lsti, jimiž chtějí dosáhnout svých cílů. Podpraporčík Lukáš Jelínek z Územního odboru Karviná děti nejprve seznámil s principem fungování internetu, s jeho výhodami a nevýhodami a také se službami, které často intuitivně využívají. Poučil je o tom, že populární služby jako Facebook či Lidé.cz mohou být zneužity a že právě ony mohou být cílem.

Školáci v Karviné
Školáci v Karviné

Seznam se bezpečně

V další části přednášky byl dětem promítán film Seznam se bezpečně, který vznikl ve spolupráci Policie ČR a Seznam.cz. Atraktivním stylem, připomínajícím akční televizní reportáž, prezentuje konkrétní případy, v nichž hrál hlavní roli internet jako nástroj sloužící zločinu.

Film je k dispozici ke stažení: http://www.seznamsebezpecne.cz.

Lidé, kteří figurovali v kriminálním případu či se dokonce stali obětí, zde povídají o tom, jak došlo k tomu, že jim někdo ublížil a jakou roli zde hrál internet. Vše je proloženo komentáři odborníků z linek bezpečí, policie a dalších. Ve filmu jsou dokumentovány mmj. následující činy:

  • mobil za sex s dívkou
  • vydírání kvůli erotickým fotkám
  • znásilnění, pokus o vraždu

Pirátský software nemá šanci

Informační materiály na přednášce
Informační materiály na přednášce

V závěrečné části získal prostor Liberix. S dětmi jsme řešili problematiku legálnosti a nelegálnosti počítačových programů. Diskuze probíhala na témata

  • kolik stojí programy a kde je vlastně získat
  • jak se pozná legální software a jak nelegální
  • jak se chovat, abychom používali legální software

Dětem jsme pustili video s ukázkou Ubuntu a prezentovali jsme tento operační systém jako ideální pro domácnosti a školy. Důraz byl kladen na rozdíl mezi „Windows zdarma“ a „Ubuntu zdarma“. Blok byl ukončen soutěží, ve které se ověřovalo pochopení pojmů. Výherci získali CD a nálepky Ubuntu. Materiály obdrželi také přítomní učitelé, z nichž někteří Ubuntu znali, jiní byli ovšem obsahem semináře – a existencí Ubuntu – velmi překvapeni.

Lokální televize Polar

Semináře do svého zpravodajství natočila také televize Polar. Redaktorka Monika Danková položila několik otázek jak dětem, tak také přednášejícím. Textovou i obrazovou reportáž najdete na webu Infoportály.cz: Přednáška o nástrahách internetu karvinské děti překvapila.

Reportáž webu Infoportály
Reportáž webu Infoportály a TV Polar

Liberix se věnuje osvětě

Jsme velmi vděční, že jsme získali možnost podílet se na těchto seminářích. Považujeme to za důležitou součást naší činnosti a hodláme v ní pokračovat. Děkujeme MEDK i Policii v Karviné za spolupráci.

Pokud byste podobný seminář rádi uspořádali ve vaší škole, kontaktujte nás, prosím.

Další informace k článku