Liberix v prvním roce existence

Vážení příznivci free a open source softwaru, společnost Liberix, o.p.s, vznikla teprve před necelým rokem a za cíl si určila propagaci a podporu svobodného softwaru a svobodných informačních technologií. Protože šlo o první a významný rok naší existence, pokusím se stučně shrnout aktivity, ve kterých jsme se angažovali.

Velkou část naší pracovní náplně tvořila snaha získat prostředky na další rozvoj a propagaci free softwaru. Za rok jsme vypracovali a podali celkem jedenáct projektů zaměřených na podporu a propagaci v této oblasti a spolu s OSS Aliancí jsme se zúčastnili výběrového řízení v rámci Národního programu počítačové gramotnosti (NPPG). Některé projekty uspěly, některé ne, a tak jsme byli ze začátku odkázáni především na jiné zdroje prostředků. Většinu akcí jsme mohli realizovat díky partnerům z řad komerčních firem a jednotlivců,kterým patří velký dík. Jejich podpory a ochoty pomáhat si velmi vážíme a doufáme, že s námi nadále zůstanou.

Mezi velmi viditelné aktivity naší společnosti patřila loňský rok spoluúčast na organizování komunitních setkání a konferencí se zaměřením na Linux, free a open source software. Již účast na veletrhu LinuxExpo, kde jsme se poprvé veřejně prezentovali, přinesla kladné ohlasy. Po zveřejnění naší výzvy na podporu komunitních setkání jsme obdrželi další pozitivní reakce, které přinesly další spolupráci a výsledky. Jmenovitě se podařilo podpořit několik OpenParty v Olomouci, setkání příznivců počítačů Atari – Atariádu, akci Open source řešení v sítích a další. Liberix se výraznou měrou podílel také na organizaci větších akcí, jako jsou InstallFest a OpenWeekend na ČVUT nebo odborné konference LinuXchange v Olomouci. Kromě organizace podporoval Liberix výše uvedené akce po stránce odborné, materiální, propagační i finanční.

Dále se spontánně, ale přitom velmi intenzivně rozvinula spolupráce se školstvím. Byli jsme osloveni několika školami, které měly zájem o svobodný software nebo se chtěly podělit se zkušenostmi. Podpořili jsme materiálně, odborně i organizačně několik akcí ve školách – např. v Olomouci, Přerově, Šumperku a dalších městech. Zároveň jsme školám se zájmem zprostředkovávali informace o možnostech, které jim svobodný software nabízí. Naše aktivity v této oblasti nakonec vyústily v databázi nasazení ve školství, kam zařazujeme ukázkové případy úspěšného nasazení v českých školách včetně kontaktů na zodpovědné osoby pro případnou výměnu informací a zkušeností. Na propagaci svobodného softwaru ve školství spolupracujeme také s projektem Edunix a s několika univerzitami.

Nezanedbávali jsme ani propagaci. Pomáhali jsme prezentovat free software v odborném i masovém tisku se záměrem upozornit uživatele výpočetní techniky na tuto zajímavou oblast. Projekt „Lokalizace OpenOffice.org 2.0“ jsme přihlásili do soutěže IT projekt roku, kterou každoročně vypisuje sdružení CACIO. Zprovoznili jsme také Databázi podporovaných projektů se záměrem získávat další prostředky přímo určené pro vybrané projekty. V polovině roku jsme se stali prvním kolektivním členem Sdružení pro svobodnou informační infrastrukturu – FFII.cz. Společně s ním jsme se aktivně zapojili do boje proti softwarovým patentům a vystoupili proti jejich přijetí v evropském parlamentu.

Chtěli bychom i dále pokračovat směrem, který se podařilo nabrat během prvního roku existence, a naplňovat tak vytyčené cíle společnosti. Věříme, že při tom budete s námi a že se nám společně podaří přispět k dalšímu rozvoji a rozšíření free softwaru. Uvítáme vaši podporu, postřehy, nápady na zlepšení či chuť zapojit se do našich aktivit.

Bohdan Milar
ředitel společnosti Liberix, o. p. s.