LinKonto – aktualizace 2008

Tento text je návodem pro otevření nového účetního období, změny sazeb DPH a úpravy daňových odpisů dlouhodobého majetku v programu LinKonto tak, aby odpovídaly legislativě ČR pro rok 2008.

1. Ukončení činnosti v modulu sklad ve starém období

 • vytvořit veškeré dodací listy a vydané faktury spadající do starého období
 • přijmout veškeré zboží dodané ve starém období
 • provést fyzickou inventarizaci zásob
 • poslední výdejkou/příjemkou vydat/přijmout inventurní manko/přebytek
 • provést výstup do účetnictví veškerého příjmu/výdeje modulu sklad
 • převést sklad do nového účetního období:
  >> [Servis/Převod na nový rok/Převod skladů]

  tj. každá položka KZ = PZ+sum(příjem)-sum(výdej); výmaz tabulek prodeje/výdeje/příjem; nasazení PZ (nové) dle vypočteného KZ (příjemkou číslo 0 nového období)

2. Definice uživatelů nového období

 • definice uživatelů nového období (formou kopie uživatelů původních včetně jejich práv)
  >> [Servis/Práce s číselníky/Uživatelé/Zobrazení a aktualizace/[Ctrl/n]]
 • změna období u jednotlivých uživatelů nového období na nové období
  >> [Servis/Instalace stálých údajů/Údaje definované podle uživatele/"nový uživatel"/Instalace technických parametrů/Účetní rok]

3. Definice číselných řad nového období

 • číselné řady faktury přijaté/vydané, pokladna výdej/příjem, sklad výdejky/příjemky/prodejky
  >> [Faktury/Číselné řady faktur/Došlé faktury domácí; zahraniční; Vratka daně při vývozu]

4. Změna sazeb daně z přidané hodnoty

 • pro celý systém
  >> [Servis/Instalace stálých údajů/Společné údaje pro celý systém/Instalace standardních hodnot/Snížená/Základní sazba DPH (5%)/(22%)]
 • u uživatelů nového období
  >> [Servis/Instalace stálých údajů/Údaje definované podle uživatele/"nový uživatel"/Instalace technických parametrů/Častěji používaná daň z přidané hodnoty]
 • v ceníku skladu
  >> jednotlivě u položek [Sklad/Číselník materiálu/Aktualizace dat/ENTER-Aktualizace]
  >> nebo skupinově [Sklad/Číselník materiálu/Změna sazby DPH]

5. Změna daňových odpisů dlouhodobého majetku

 • provést odpisy majetku za poslední účetní měsíc starého období
 • změna koeficientů odepisování dlouhodobého majetku je realizována aktualizací databázových souborů zpkoef.dbf a zpokoef.idx
  >> [copy zpkoef.dbf zpkoef.idx .\linkonto\ma\*.*]
  >> [Servis/Indexace databází

Ke stažení

[download id=“22, 23″]