Linux v českém školství: Proč se používá a proč ne

V sobotu a  v neděli 5. a 6. března proběhl na pražském Strahově další Installfest. Vlastimil Ott z Liberixu vystoupil před nedělním polednem s přednáškou na téma Linux ve školství. Shrnul v ní důvody, které hrají pro a proti použití open-source softwaru ve školství.

Organizátoři přislíbili videozáznam přednášek, doufejme tedy, že se dočkáme i v tomto případě.

Uživatelé open source a Linuxu se domnívají, že je open-source software ideální zejména do škol. Samozřejmě s tím z velké části souhlasíme, je ale třeba také přiznat určité bariéry a nedostatky, které zavedení do škol brání. Jednak mohou být na straně škol samotných, jednak mohou být – a toto přiznání může být bolestné – na straně open source. Nedostačující funkce, chybějící podpora, absence služeb. Také to je open source.

2 komentáře u „Linux v českém školství: Proč se používá a proč ne“

 1. K prezentaci v článku:

  Z praxe mohu přidat další důvody, proč se otevřený software prosazuje těžko:

  a) Potřeba zajistit fungování stávajících výukových aplikací (používají se občas ve větší míře než je na slaidu, o vaší poznámce k produktům Terasoftu by se dalo diskutovat (většina nových programů je řešena tak, aby byla alespoň použitelná přes flash).).
  b) Neexistence skutečně funkčních a komplexních otevřených výukových aplikací a případné didaktické (metodické) vrstvy. Takové KGeography je spíše fraška, Stelárium je využitelné, avšak chybí metodiky, atp. O jazykové podpoře aplikací ani nemluvě.
  c) Úvaha „Škola má připravit pro život a v našich firmách je OS Windovs/ MS Office stále standard. Neučíme-li tedy žáky na MSO, nepřipravujeme je dostatečně pro život“ – tedy mechanismus produkující automaticky poptávku po MSO (Produkce MSO uživatelů automaticky zvyšuje požadavek po MSO – paradoxně škola platí MS za to, že mu vychovává kupce). Tohle se mi podařilo na naší škole zlomit, ale je to někdy tuhý boj.
  d) komunikace se státem často přímo vyžaduje MS formáty.

Komentáře nejsou povoleny.