Na pedagogické konferenci v Ostravě jsme prezentovali výhody open-source softwaru

V Ostravě se 6. června 2012 konala konference projektu Elektronická školička, jíž se účastnilo 150 pedagogů z Moravskoslezského kraje.  Prostor dostalo také téma volně šiřitelného softwaru a Liberix.

Program byl zaměřen na praktické informace a dovednosti využitelné v hodinách a týkal se volně dostupného/šiřitelného softwaru (tedy také nesvobodného):

Děkujeme Krajskému zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informačnímu centru Nový Jičín za možnost vystoupit na konferenci a oslovit učitele.

  • Bojí se české školy používat open-source software? (Vlastimil Ott, LIBERIX)
  • Zpráva o stavu ICT ve školách (Ondřej Neumajer, PedF UK Praha)
  • TOP ONLINE ZDROJE využívané v České republice (Milan Hausner, ZŠ Lupáčova, Praha)
  • Osobní portfolia (Danuše Bauerová, VŠB-TU, Ostrava)
  • Využití blogů pro osobní prezentaci žáků a další volně šiřitelný software použitý ve výuce (Petr Drábek, ZŠ a MŠ Šromotovo, Hranice)
  • Moodle na ZŠ (Iveta Krátká, ZŠ Valčíka, Ostrava)
  • LibreOffice – kancelářský balík ve výuce (Libor Olbrich, PrimMat, Frýdek-Místek)
  • Google Apps v praxi školy (Radovan Jansa, G a SOŠ, Nový Jičín)

Každý z přítomných si v tašce odnášel noviny Open source & praxe a letáky týkající se práce Liberixu. Na místě jsme také rozdali desítky nosičů se systémy Ubuntu a openSUSE (viz záznam na našem profilu Google +).  Autorem fotografií v tomto článku je KVIC Nový Jičín.

1 komentář u „Na pedagogické konferenci v Ostravě jsme prezentovali výhody open-source softwaru“

Komentáře nejsou povoleny.