Nový tištěný čtvrtletník Open source & praxe

V rámci snahy o zviditelnění úspěšných příkladů využití open-source řešení začala obecně prospěšná společnost Liberix vydávat tištěný čtvrtletník pojmenovaný „Open source & praxe“. Jedná se o krátké ‚noviny‘, ve kterých jsou publikovány články popisující praktické možnosti open source v nejrůznějších oblastech podnikání, vzdělávání a každodenního života.

Magazín o open-source softwaru

Hlavním záměrem nové publikace je upozorňovat na podnětné ukázky z praxe, vynášet na světlo zajímavé souvislosti a poskytnout prostor pro prezentaci případových studií zaměřených na nasazení open source. První číslo, které vyšlo počátkem dubna, mělo dobrý ohlas a zájem projevila řada státních i soukromých organizací.

Čtvrtletník je určen zejména pro zástupce firem, státní správy a škol, kterým bude podávat pomocnou ruku při hledání argumentů, formulování záměrů a rozhodování o otázkách souvisejících s přípravou IT strategie a volbou softwarových řešení. Výběr materiálů pro každé číslo je založen na pečlivém posouzení relevance témat pro očekávané publikum.

Open source & praxe je k dispozici zdarma; tištěné vydání je rozesíláno konkrétním adresátům a zájemcům a zároveň nabízeno na konferencích a oborových setkáních. Elektronickou verzi novin a další informace lze získat z oficiálních webových stránek projektu: http://osspraxe.cz/.

O Liberixu

Obecně prospěšná společnost Liberix se dlouhodobě zabývá propagací a podporou svobodných informačních technologií. Jde o softwarové vybavení, které je bezplatně a bez licenčního omezení volně a veřejně k dispozici. Mezi nejznámější software tohoto typu patří operační systém typu Linux, webový prohlížeč Firefox, kancelářský balík OpenOffice.org a mnoho dalších programů. Společnost spravuje několik webových magazínů, spolupořádá vzdělávací a osvětové akce a podílí se na rozvoji open-source softwaru.

Kontaktní osoby pro média

Mgr. Vlastimil Ott
ředitel společnosti 

E-mail: vlastimil.ott@liberix.cz
Mobil: +420 606 716 243

Robert Krátký
šéfredaktor Open source & praxe 

E-mail: robert.kratky@liberix.cz
Mobil: +420 602 656 944

Liberix, o. p. s.
Erbenova 2, 779 00 Olomouc
Další informace: https://liberix.cz