Kdo jsme

Logo Liberix

Formální popis naší činnosti

Obecně prospěšná společnost Liberix se zabývá propagací a podporou svobodných informačních technologií. Jde především o softwarové vybavení, které je bezplatně a bez licenčního omezení volně a veřejně k dispozici. Mezi nejznámější software tohoto typu patří operační systém typu GNU/Linux, webový prohlížeč Firefox, kancelářský balík Apache OpenOffice, LibreOffice a mnoho dalších programů.

Kdo jsme?

Neformální popis

Jsme „počítačová neziskovka“, která propaguje volně šiřitelný software, a to zejména pomocí webových magazínů, které vydáváme. Úzce spolupracujeme s komunitami uživatelů, pořádáme pro ně konference nebo setkání. Snažíme se, aby se volně šiřitelný software co nejvíc rozšířil, protože je dostupný pro každého, je kvalitní a bezpečný.

Součásti Liberixu

Linux v Brně
Součástí společnosti je také skupina Linux v Brně, které formuje linuxové aktivity v Brně a jeho okolí. Organizuje kromě tradičních setkání také konferenci LinuxAlt.

Kde působíme

Společnost formálně sídlí v Olomouci, ale  kancelář má pouze v Opavě. Vzhledem k rozsáhlým webovým aktivitám je její působnost minimálně celorepubliková. Nebráníme se ani aktivitám v kontextu jiných zemí. Neomezujeme svou spolupráci na žádné teritorium – jsme moderní a mobilní – stále v pohybu.