Čeho chceme dosáhnout

K jakým cílům směřujeme

  1. Chceme, aby se na každé škole do roku 2020 používal alespoň z 50% open-source software.
  2. Chceme, aby se v projektech financovaných z veřejných rozpočtů přednostně používaly otevřené datové formáty, open-source software a neomezující licence.
  3. Chceme, aby stát nenutil občany používat uzavřený software a datové formáty a aby se neopakovaly projekty jako implementace datových schránek nebo INDOŠ.

Respektujeme autorská práva a neschvalujeme porušování zákona. Náš oblíbený open-source software je legální!

Co chceme dělat

  • Podporovat myšlenky spolupráce a šíření vědomostí a informací.
  • Podporovat rozvoj vědění prostřednictvím softwaru a technologií. Jsme přesvědčení, že software je jedním z nástrojů, který má překážky odstraňovat, nikoliv je vytvářet.
  • Tlačit na úřady, aby používaly open source software a otevřené datové formáty. Trváme na tom, že informace od úřadů musí být čitelné všemi – bez ohledu na použitý software.
  • Získávat více peněz a nadále je vracet zpět do neziskových aktivit (jak nám ukládá zákon).