Kdo nás řídí a vede

Dozorčí rada

Ing. Petr Fric, LL.M. (předseda) (* 1964)
Absolvent provozně ekonomické fakulty Vysoké školy dopravy a spojů v Žilině. Profesí ekonom a specialista pro informační technologie. Zabývá se podporou provozu obchodních společností, včetně krizového řízení. V roce 2007 získal od Nottingham Trent University a Masarykovy univerzity Brno titul Magistr práv (LL.M.) po absolvování studia v oboru Korporátní právo. Open source a free software používá především na produkčních serverech. Přitahuje jej nejen svou filozofií, ale i dosud komerčně nedoceněnou výkonností a stabilitou.
Mgr. Hynek Pečinka (* 1979)
Absolvent Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zaměstnanec Magistrátu Města Olomouce, aktivní v několika neziskových organizacích, člen předsednictva UNO, sekce OKNO.
Ing. Tomáš Hanusek (* 1977)
Vystudoval VŠE v Praze, obor Hospodářská politika. V současné době pracuje jako analytik v softwarové firmě. Oblastí open source software se zabývá od roku 2001. Ve svém volném čase se mj. věnuje například multimédiím v Linuxu, programování a psaní článků pro linuxový časopis.

Správní rada

Mgr. Ivan Bíbr (předseda) (* 1977)
Absolvent katedry Matematické informatiky na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Linux používá od roku 1997, předtím již pracoval s unixovými systémy. Publikuje v odborných médiích – je autorem mnoha článků v různých časopisech a též několika knih o populární distribuci Mandriva Linux. Pracoval pro společnost QCM, kde se během jeho působení stal Mandriva Linux nejpopulárnějším a nejprodávanějším Linuxem v ČR. Nyní se plně věnuje propagaci Linuxu a psaní knih.
Ing. Michal Miklenda (* 1972)
Od vystudování Fakulty elektrotechniky a informatiky VUT v Brně se věnuje odvětví drah a drážní dopravy a informatice organizací a společností. Propaguje používání open source softwaru ve státní správě, je zastáncem otevřených formátů a ISO standardů. Vybudoval informatiku státní instituce Drážní inspekce čistě na bázi Linuxu a open source softwaru. Linux a OSS používá od roku 1999.
Jiří Beránek (* 1977)
Od roku 1998 pracuje v IT. Od té doby se zajímá o oblast open source. Od roku 2003 je aktivním uživatelem Linuxu. Věnuje se osvětě v této oblasti. Je zakladatelem skupiny Linux v Brně a organizátorem konference LinuxAlt.

Ředitel

Mgr. Vlastimil Ott (* 1979)
Absolvent Slezské univerzity v Opavě. Od roku 2002 píše články o Linuxu a svobodném softwaru do mnoha internetových a tištěných médií. Od roku 2005 šéfredaktor magazínu LinuxEXPRES, od roku 2008 navíc šéfredaktor portálu OpenOffice.cz. Korektor, spoluautor knih o Mandriva Linuxu, Ubuntu a dalších. Realizoval projekt elektronického časopisu openMagazin. Ředitelem společnosti od 1. června 2009.