S kým spolupracujeme

Máme jasnou strategii – propagovat open-source software. Při tom potřebujeme a vítáme pomoc jednotlivců i organizací. S níže uvedenými subjekty jsme alespoň jednou spolupracovali.

Mediální partneři

Školská a vzdělávací zařízení a organizace

Dále spolupracujeme

Jsme členy organizací

Olomoucká sekce Unie neziskových organizací Olomouckého kraje

UNO OK je organizace sdružují olomoucké neziskovky. Ty jsou podle zaměření rozděleny do sekcí. Liberix je součástí Olomoucké sekce, jejíž webové stránky spravuje.

Jednota školských informatiků

Jednota školských informatiků (JSI) je profesní organizace, která sdružuje pedagogy a odborníky zabývající se ICT ve školství. JSI vznikla za účelem získávat a šířit znalosti a zkušenosti s využíváním ICT ve vzdělávání v ČR i v zahraničí a aktivně se na zavádění ICT do výuky a jeho využívání podílet. Liberix je kolektivním členem JSI od března 2010.