Oslavte den datové svobody, používejte otevřené formáty

Dnes je Document Freedom Day, Den otevřených formátů. Upozorňuje na to, že datové formáty kancelářských programů by měly být z technického pohledu otevřené, veřejně přístupné a tedy kontrolovatelné. To dnes často není pravidlem a zejména úřady komunikují prostřednictvím formátů, které lze otevřít jen v některých programech.

Liberix přeložil webové stránky

Liberix přeložil webové stránky DocumentFreedom.org do češtiny, aby tyto informace získala také česká veřejnost. Napište o této aktivitě na svém blogu. Informujte své kolegy – dělejte to i jindy než dnes. Propagujte otevřené datové formáty.

Stát diskriminuje část občanů

Státní správa a samospráva často používá uzavřené datové formáty kancelářských balíků, jako je .doc nebo .xls. To znamená, že k zobrazení a zpracování dokumentů je obvykle nutné koupit program, který s nimi dokáže pracovat. Tyto programy nejsou dostupné všem uživatelům (a daňovým poplatníkům). Vzniká tím nejen diskriminace určité skupiny obyvatel, ale také závislost státu na jednom dodavateli.

Stát je závislý na jednom výrobci

Významným negativem je také fakt, že se technická struktura takového formátu mění podle vůle jeho výrobce a ten tak nutí zákazníka (kterým je také stát) k zakoupení nových verzí svých programů. V neposlední řadě dochází také k nerovnému konkurenčnímu boji, protože výrobce popis datové struktury chrání a nezveřejňuje. Konkurence má tedy omezené nebo žádné možnosti tyto uzavřené formáty používat.

Používejte pro svá data otevřené formáty

Používejte otevřené datové formáty, např. OpenDocument Format. Technická struktura takového formátu je popsaná a veřejně známá, OpenDocument Format je mezinárodní ISO standard. Data uložená v těchto souborech jsou čitelná nezávisle na operačním systému nebo typu zařízení. Existuje velké množství programů, které s tímto formátem pracují, například kancelářský balík OpenOffice.org. Stáhněte si OpenOffice.org zdarma a používejte ho v domácnosti, ve firmě, na úřadě a jinde. Podporujte otevřenost datových formátů.

Další informace