Otevřená výzva Evropskému parlamentu: NE softwarovým patentům!

Dobrý den,

tímto otevřeným dopisem bychom se na vás chtěli obrátit v souvislosti s hlasováním o směrnici o patentovatelnosti obecných algoritmů, která je na programu zasedání Evropském parlamentu dne 6. 7. 2005. Směrnice byla schválena za velmi pochybných okolností Radou ministrů EU v březnu v podobě, která se značně liší od podoby připomínkované, schválené a doporučené radě Evropským parlamentem v září 2003. Toto zjištění nás nenechává klidnými, protože přímo zasahuje do oblasti, v níž působíme.

Schválení směrnice v současné podobě by defacto znamenalo přijetí tzv. softwarových patentů s nedozírnými následky na evropský softwarový průmysl. V nepřehledném stavu okolo patentů ztratí schopnost konkurence malé a střední softwarové společnosti, a problémům se nevyhnou ani ty velké. Ještě horší dopad budou mít softwarové patenty na free a open source software, který je dnes jednou z nejdynamičtějších oblastí v IT vůbec. Problémy vznikají proto, že na software není možné aplikovat obvyklé patentové právo, a také proto, jak se potom patentové právo uplatňuje v praxi. Velmi názorné a řádně absurdní příklady softwarových patentů jsou uvedeny v [1].

Petici proti zavedení softwarových patentů již podepsalo přes 420.000 lidí, viz [2], a veřejně ji podpořila také paní poslankyně Roithová ([3]). Dovolili bychom si závěrem upozornit na fakt, že kolem celé kauzy se již od začátku objevuje velmi mnoho nejasností, viz časová osa v [4]. Velmi pěkné shrnutí toho, jak jsou podobné patenty přijímány veřejností, které se dotýkají, lze nalézt v [5] a jako komplexní informační zdroj k celé kauze si dovolíme uvést [6]. Nezávislou studii o vlivu softwarových patentů najdete na [7].

Navrhujeme vám proto, abyste při zasedání Evropského parlamentu 6. 7. vzali v potaz výše uvedená fakta a nezapomněli na rozpor vzniklý mezi verzí směrnice schválenou EP a verzí přijatou radou ministrů a předloženou vám ke 2. čtení. Při tomto čtení má Evropský parlament poslední možnost odmítnout nevyhovující znění směrnice, přijmout případné pozměňující návrhy a vyhnout se tak výše naznačeným negativním dopadům na výrobce a uživatele software v Evropě.

S pozdravem za Liberix, obecně prospěšnou společnost pro podporu free a open source software

Ing. Bohdan Milar, ředitel společnosti
Mgr. Ivan Bíbr, člen správní rady
https://liberix.cz

Odkazy použité v textu:

[1] http://webshop.ffii.org
http://petition.eurolinux.org/reference/examples.html

[2] http://www.noepatents.org/index.html

[3] http://www.roithova.cz/clanek.html?id=31

[4] http://www.ffii.cz/index.php/%C4%8Casov%C3%A1_osa

[5] http://www.blisty.cz/art/18371.html

[6] http://www.ffii.cz

[7] http://www.researchoninnovation.org/swpat.pdf

Ing. Bohdan Milar, ředitel společnosti
Mgr. Ivan Bíbr, člen správní rady