Co můžete udělat pro rozvoj open source?

Liberix, o.p.s. aktivně prosazuje volně šiřitelný software, organizuje vzdělávací akce, spravuje obsah webových portálů, vydává elektronický časopis, překládá software a zapojuje se do mnoha různých aktivit. Mnohé činnosti vykonávají dobrovolníci, některé činnosti je ale vhodné zaplatit, protože také v neziskovém sektoru jsou finance důležitým motivačním prostředkem. Trvale realizujeme následující projekty, jejichž finanční podporu bychom uvítali.

Děkujeme vše dárcům, kteří věnovali prostředky na podporu open-source softwaru.

Tlačítko Podpořte Uvítáme podporu v jakékoliv výši, protože nám umožnit realizovat některý z našich cílů. Dary přijímáme na transparentním účtu 2100055120/2010 (FIO banka). Významným přínosem jsou pro nás také nefinanční dary.

Poskytujeme potvrzení o přijetí daru

Firemním dárcům a OSVČ vystavíme doklad o přijetí daru nebo s nimi uzavřeme darovací smlouvu, aby bylo možné darem snížit základ pro výpočet daně. Firma podpoří obecně prospěšné aktivity a zároveň bude odvádět nižší daně.

Bližší informace poskytujeme na telefonním čísle +420 595 175 184 a e-mailu obchod@liberix.cz. Děkujeme za podporu.

Dosud nás podpořili

2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005,

Nefinanční dary

Dary nemusí mít nutně podobu peněz. Existuje mnoho jiných způsobů, jak můžete naši práci pozitivně ovlivnit

Podpořte nás jinak než penězi »