2005

V roce 2005 nás podpořili následující dobrovolníci a dárci:

 • AVC Praha odbornou pomocí při pořádání konference LinuXchange,
 • Jiří Burda odbornými konzultacemi a pomocí s přípravou a pořádáním konference LinuXchange,
 • CZLUG peněžním darem na konferenci LinuXchange,
 • Exponet, s.r.o. bezplatným poskytnutím výstavní plochy na LinuxEXPO,
 • Šárka Havránková prací na překladu webových stránek Liberixu do angličtiny,
 • Petr Karhan instalací a správcováním internetového serveru,
 • LinuxEXPRES bezplatným poskytnutím reklamního prostoru v časopise,
 • Marek Nožka pomocí s přípravou a pořádáním konference LinuXchange,
 • Vlastimil Ott pomocí s přípravou a pořádáním konference LinuXchange,
 • Stanislav Plachý pomocí při propagaci Liberixu na LinuxEXPO,
 • Marie Prayerová pomocí při propagaci Liberixu na LinuxEXPO,
 • Kamil Přikryl zapůjčením AV techniky na konferenci LinuXchange,
 • QCM, s.r.o. věcnými dary na podporu akcí Liberixu,
 • Petr Skubi podpořením konference LinuXchange,
 • Stickfish, s.r.o. darováním serveru a jeho bezplatným hostingem,
 • Studio Tomato bezplatnou výrobou grafiky pro LinuXchange,
 • Tomáš Šmerda pomocí s přípravou a pořádáním konference LinuXchange,
 • VOŠ a SPŠE Olomouc bezplatným poskytnutím prostor pro pořádání LinuXchange.