Jiná podpora

Nefinanční podpora naší práce může mít mnoho podob. Níže uvádíme – jako inspiraci – některé způsoby podpory, které nám pomohou a znásobí dopady naší práce:

  • konzultace v oblasti práva: vaše služby využijeme pro sestavení analýz, srovnání a odborných rad
  • poskytnutí informací, rešerše, zpracování údajů: poptáváme informace o využívání open source, otevřených datových formátů v komerčním, státním i nekomerčním sektoru;
  • možnosti mediální propagace: velmi rádi využijeme nabídky na propagaci na konferencích, veletrzích, ale také v novinách, rozhlase či televizi
  • přijímáme také věcné dary: s díky oceníme dary věcného charakteru, jako je technika (např. počítačové periferie), datové nosiče nebo kancelářské vybavení či potřeby
  • přínosem jsou služby: velký přínos pro nás mají marketingové nebo tiskové služby, výroba propagačních materiálů (plakáty, placky, samolepky apod.) nebo internetová podpora (např. hosting)

Děkujeme za jakoukoliv podporu, vždy se snažíme oplácet: dobrou prací, kvalitními výsledky a nebo protislužbou.

Konkrétní příklady

Další spolupracující organizace »