Podporujeme SPŠE V Úžlabině v jejím odporu proti sloučení s jinou školou

Nebývá zvykem, že bychom podporovali někoho v boji s úřady – není to naše typická agenda. Ale když jsme se dozvěděli, že radní Hlavního města Prahy chtějí sloučit SPŠE V Úžlabině s učilištěm, rozhodli jsme se veřejně deklarovat svůj nesouhlas.

Radní HMP totiž postupují arogantně, z pozice moci a nekompetentně. Hodlají de facto zrušit školu, do níž bylo investováno několik milionů korun, která je skvěle vybavená, oblíbená a jejíž půdu opouštějí kvalifikovaní odborníci. Z informací, které máme k dispozici, vybíráme:

V rámci modernizace školy byla s vynaložením značných investic, mimo jiné poskytnutých Magistrátem hlavního města Prahy, vybudována řada odborných učeben. V průběhu roku 2012 bylo schváleno škole čerpání investičního fondu na tyto akce: realizace elektronické evidence strávníků 100 000 Kč, nákup počítačového serveru 60 000 Kč, vybavení počítačové učebny 250 000 Kč, oprava výměníkové stanice 150 000 Kč, oprava kmenových učeben 400 000 Kč, nákup nové myčky nádobí 100 000 Kč, rekonstrukce a vybavení nové multimediální počítačové učebny cizích jazyků 750 000 Kč. Tato učebna byla otevřena dne 30. 1. 2013. V současné době probíhá rekonstrukce laboratoře elektrotechnických měření, kde bylo zatím vynaloženo 200 000 Kč a Rada hlavního města Prahy svým usnesením ze dne 18. 12. 2012 schválila škole použití fondu ve výši dalších 800 000 Kč na její technické vybavení.

Stránky na podporu Úžlabiny

Ředitel společnosti Liberix zaslal radní HMP JUDr. Heleně Chudomelové dopis, v němž ji vyzývá, aby byl provoz školy zachován. Liberix podporuje učitele a studenty v jejich snaze za zachování provozu školy.

Mgr. Vlastimil Ott,

ředitel Liberix, o.p.s.