Přednáška o softwarovém pirátství proběhla v Orlové

„Kdo je vlastně softwarový pirát, co dělá, jak ho poznáte? Který software je nelegální?“ Tyto a další otázky se snažily zodpovědět děti na přednášce, kterou pro ně připravili lidé z Liberixu v rámci spolupráce s Policií ČR.

Na ulici softwarového piráta nepoznáte a romantická představa filmového sympaťáka se rozhodně nezakládá na pravdě. Počítačovým zločincům jde o peníze a neváhají využít různých způsobů, aby je získali. Patří mezi ně krádež citlivých údajů, zneužití počítače nebo jeho zavirování.

Nebezpečný internet v Orlové - účastníci

Tato akce byla zařazena do oficiálního programu Evropského týdne IT dovedností 2012.

Přednáška (Ne)bezpečný internet vznikla v  Preventivně informačním oddělení Policie ČR v Karviné a konala se například na podzim 2010. Program obsahuje

  • přednášku o principech fungování internetu a rizicích, která existují
  • film Seznam se bezpečně
  • přednášku o legalitě softwaru a softwarovém pirátství v režii Liberixu

V Orlové jsme 19. a 20. března 2012 seznámili děti s pojmy jako licenční smlouva, legálně používaný software, softwarové pirátství. Vysvětlili jsme jim, co znamená legálně získat software a doporučili jsme jim, aby používali open source, například Ubuntu. V závěru proběhla soutěž o CD, placky, nálepky a další drobnosti (děkujeme Občanskému sdružení Ubuntu pro Českou republiku za spolupráci).

Nebezpečný internet v Orlové - publikum

Další opakování přednášek ve spolupráci s karvinskou Policií se plánuje na podzim 2012, nicméně pásmo lze realizovat také v jiném regionu, podobně jako tomu bylo na podzim a v zimě 2011 v Brně.