Prezentace jazykových kurzů na konferenci o globálních grantech Olomouckého kraje

Konference o globálních grantech představila několik projektů, které se realizovaly v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v Olomouckém kraji. Naše jazykové kurzy byly jedním z nich.

Akce se konala 7. prosince 2011 v budově Olomouckého kraje, její návštěvnost byla překvapivě vysoká. Několik pozvaných hostů vystoupilo s komentáři k programu OPVK, s informacemi o častých problémech a jejich nápravě a s informacemi o dalším možném financování různých záměrů. Poté již dostali prostor zástupci organizací, které realizují různé projekty. Mezi nimi byla také společnost Liberix, jež dokončuje projekt jazykových kurzů pro nevidomé žáky (projekt končí v březnu 2012).

Všechny prezentace a také další fotografie si můžete prohlédnout na stránce Olomouckého kraje.

Jazykové kurzy pro nevidomé