Pro média

Připravili jsme pro vás informační servis – využijte naše materiály a informace ve svém médiu či pro jiné účely.
Logo Liberix

Kontakt pro média

Mgr. Vlastimil Ott, ředitel obecně prospěšné společnosti Liberix

Telefon: 595 175 184, mobil: 606 716 243

Kdo jsme

Jsme „počítačová neziskovka“ propagující tzv. svobodný software. Software, který je legální, bezpečný, univerzální a obvykle dostupný bezplatně. Pro větší srozumitelnost ho označujeme pojmem „volně šiřitelný software“, protože je možné ho legálně šířit.

Co děláme

Vydáváme množství webových magazínů, pořádáme vzdělávací a komunitní akce, podporujeme rozvoj volně šiřitelného softwaru. Pracujeme s různými cílovými skupinami, jako jsou učitelé, žáci a studenti, neziskový sektor, komerční sektor apod. Píšeme populárně-naučné články, návody, vytváříme propagační a vzdělávací materiály, poskytujeme konzultace.

LinuxExpo 2010
LinuxExpo 2010

V čem se lišíme od jiných

 1. Nepracujeme pro zisk, nýbrž pro splnění cílů daných zakládací listinou. (To znamená, že nejsme firma.)
 2. Provozujeme významné webové magazíny a efektivně tak oslovujeme cílovou skupinu – uživatele volně šiřitelného softwaru.
 3. Máme několik let zkušeností a za sebou mnoho vykonané práce.
 4. Máme silné partnery a podporovatele.
 5. Stále svou práci rozvíjíme a přinášíme něco nového.

Tiskové zprávy

Archiv tiskových zpráv »

Loga ke stažení

 • Logo Liberixu, 150 × 60 bodů, PNG
 • Logo Liberixu, 250 × 101 bodů, PNG
 • Logo Liberixu, 400 × 160 bodů, PNG
 • Logo Liberixu, 800 × 322 bodů, PNG
 • Logo jednobarevné, CMYK, PDF
 • Logo plnobarevné, CMYK, PDF