Pro média

Připravili jsme pro vás informační servis – využijte naše materiály a informace ve svém médiu či pro jiné účely.
Logo Liberix

Kontakt pro média

Mgr. Vlastimil Ott, ředitel obecně prospěšné společnosti Liberix

Telefon: 595 175 184, mobil: 606 716 243

Kdo jsme

Jsme „počítačová neziskovka“ propagující tzv. svobodný software. Software, který je legální, bezpečný, univerzální a obvykle dostupný bezplatně. Pro větší srozumitelnost ho označujeme pojmem „volně šiřitelný software“, protože je možné ho legálně šířit.

Co děláme

Vydáváme množství webových magazínů, pořádáme vzdělávací a komunitní akce, podporujeme rozvoj volně šiřitelného softwaru. Pracujeme s různými cílovými skupinami, jako jsou učitelé, žáci a studenti, neziskový sektor, komerční sektor apod. Píšeme populárně-naučné články, návody, vytváříme propagační a vzdělávací materiály, poskytujeme konzultace.

LinuxExpo 2010
LinuxExpo 2010

V čem se lišíme od jiných

  1. Nepracujeme pro zisk, nýbrž pro splnění cílů daných zakládací listinou. (To znamená, že nejsme firma.)
  2. Provozujeme významné webové magazíny a efektivně tak oslovujeme cílovou skupinu – uživatele volně šiřitelného softwaru.
  3. Máme několik let zkušeností a za sebou mnoho vykonané práce.
  4. Máme silné partnery a podporovatele.
  5. Stále svou práci rozvíjíme a přinášíme něco nového.

Tiskové zprávy

Archiv tiskových zpráv »

Loga ke stažení