Projekt INGOT: Školy, přihlaste se do dalšího kola

Mezinárodní projekt INGOT završil první pilotní fázi svého provozu v České republice. Tato fáze byla ukončena prezentací projektu na konferenci Počítač ve škole. V jejím průběhu proběhlo několik formálních i neformálních jednání, které vedly ke dvěma důležitým rozhodnutím.

Pro zájemce o INGOT otevíráme druhé kolo přihlášek

V lednu roku 2011 vyšla tisková zpráva o nastartování pilotního provozu INGOTu v ČR. Vzhledem k omezeným kapacitám byla tato fáze omezena na vybrané školy z Moravy.
Nyní předkládáme stejnou možnost pro školy z Čech. Limitované skupině škol nabízíme vstup do systému do 30. 6. 2011 zdarma s tím, že pro jejich zástupce do 25.5. uspořádáme jednodenní seminář v Praze.

INGOT nabízí spolupráci při realizaci projektu OP VK

Jednota školských informatiků, Liberix a Euroface Consulting deklarují svůj zájem nadále podpořit rozvoj principů projektu INGOT v České republice i po termínu 30.6.2011.

Proto nabízíme vybraným školám či vzdělávacím institucím, které se zapojily či zapojí do pilotního provozu, že jim pomůžeme s přípravou a případně i s realizací projektu v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který by směřoval k praktickému využívání projektu INGOT na základních a středních školách.

Své přihlášky do pilotního provozu či žádost o spolupráci na projektu OP VK posílejte do 15.5.2011 na adresu management@euro-face.cz. Pro bližší informace kontaktujte ing. Kateřinu Nevřalovou, tel.: 777011717.