Sdružení Linux v Brně se připojuje k obecně prospěšné společnosti Liberix

Linux v Brně, který dosud působil jako sdružení bez právní subjektivity, se po vzájemné dohodě začleňuje do struktur obecně prospěšné společnosti Liberix.

Cílem sdružení Linux v Brně bylo a nadále zůstává organizování pravidelných setkání uživatelů operačního systému GNU/Linux (a dalšího svobodného softwaru), pořádat osvětové a vzdělávací akce na toto téma a pomáhat lidem v zapojení se do projektů souvisejících s open source a svobodným softwarem.

Liberix je obecně prospěšná společnost, která má jako poslání podporovat vývoj, lokalizaci, dokumentaci a šíření svobodného softwaru s otevřeným zdrojovým kódem, otevřených standardů a bezpečnosti v oblasti softwaru, dat a telekomunikací. Spolupráce sdružením Linux v Brně má přitom již dlouhou tradici. Nejznámější společnou akcí je oblíbená konference LinuxAlt pořádaná každoročně v Brně.

K začlenění sdružení do struktur Liberixu došlo oficiálně 5. května 2008 a jeho první schůze pod našimi křídly proběhne v pátek 16. května 2008. Věříme, že vzájemné propojení obou subjektů povede ke zkvalitnění již provozovaných aktivit a výhledově i k rozšíření okruhu toho, co nabízíme zájemcům o svobodný software.

Bohdan Milar, ředitel společnosti Liberix