Společnost Liberix realizuje projekt Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky

Obecně prospěšná společnost Liberix se stává příjemcem dotace na realizaci projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Žádost byla podána v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byla 17.12.2009 Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena k podpoře. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Partnerskou organizací je Základní škola prof. V. Vejdovského v Litovli, která se zaměřuje na výuku dětí s poruchami zraku.

Popis projektu

Projekt reaguje na potřebu modernizace způsobu výuky a způsob využívání výpočetní techniky zrakově postiženými na základních a středních školách. Jak ukazují zkušenosti partnerské školy, výuka často probíhá provizorním způsobem, např. ručním opisováním textů z učebnic do počítače a jejich následný tisk v Braillově písmu. Cílem projektu je modernizovat výuku cizích jazyků pro zrakově postižené s využitím výpočetní techniky a internetu. Konkrétně budou do již existující aplikace pro internetovou výuku jazyků vytvořeny nové jazykové moduly pro začínající žáky angličtiny, němčiny, španělštiny a italštiny.

Cíle projektu

Cílem projektu je modernizovat výuku cizích jazyků pro zrakově postižené s využitím výpočetní techniky a internetu. Konkrétně budou do již existující aplikace pro internetovou výuku jazyků vytvořeny nové jazykové moduly:

  • angličtina pro začátečníky;
  • němčina pro začátečníky;
  • italština pro začátečníky;
  • španělština pro začátečníky.

Moduly budou obsahovat textovou podobu učebnice, zvukové nahrávky, metodiku a pomocné didaktické materiály (testy, učební plány apod.) Po vytvoření a otestování těchto modulů budou zaškoleni pedagogičtí pracovníci, kteří budou následně provádět v rozmezí cca 12 kalendářních měsíců pilotní výuku se zrakově postiženými žáky.

Přínos pro cílovou skupinu

Pedagogové zapojení do projektu si zvýší dovednosti ve využívání nových vzdělávacích postupů a informačních technologií. Vedle přístupu k výukové aplikaci dostanou také sérii výukových pomůcek v digitální podobě. Naprosto klíčový přínos bude mít aplikace pro nevidomé žáky, kteří se tak vůbec poprvé budou moci samostatně pomocí počítače a speciálně vytvořené aplikace učit cizí jazyk. Zkrátka však nepřijdou ani žáci slabozrací. Ti budou moci aplikaci také využívat, a díky nově vytvořeným a uživatelsky nastavitelným grafickým podobám (CSS), si budou moci zvolit variantu, která jejich vadě nejlépe vyhovuje. Velice významným přínosem tohoto projektu pro zrakově postižené žáky je potom fakt, že po absolvování základních jazykových kurzů mohou dále využívat kurzy pro středně pokročilé a pokročilé, které již existují.