Stanovení formátu pro zveřejňování informací veřejnou správou


Ing. Dana Bérová
ministryně informatiky
dana.berova@micr.cz

Mgr. David Kotris
ředitel odboru normotvorby
sekce e-goverment
david.kotris@micr.cz

Vážení,

jsme nestátní nezisková organizace, která má za cíl podporovat svobodný software a otevřené datové formáty. Dle našich informací má po poslední novele zákona č.106/1999 Sb. (podle § 21, odstavce 3) Ministerstvo informatiky za úkol stanovit vyhláškou:

  1. strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu podle § 5 odst. 1 a 2 způsobem umožňujícím dálkový přístup,
  2. osnovu popisu postupů podle § 5 odst. 1 písm. d),
  3. formu a datový formát údajů pro zpřístupnění nebo předání informací podle § 5 odst. 6.

Žádáme vás, abyste při přípravě této vyhlášky neopomenuli Open Document Format (známý např. z kancelářského balíku OpenOffice.org), který byl nedávno přijat jako mezinárodní standard interoperability dat mezi kancelářskými aplikacemi pod číslem ISO/IEC 26300. Jeho význam vidíme zejména při stanovení datového formátu pro zveřejňování informací na portálu veřejné správy.

Domníváme se také, že v době, kdy Evropská komise čelí zneužívání dominantního postavení společnosti Microsoft, je vhodné, aby vyhláška na národní úrovni nepotlačovala konkurenční, volně použitelný formát. Další výhodou je, že použití otevřených formátů nenutí občany nakupovat drahý zahraniční software jen proto, aby mohli komunikovat s veřejnou správou vlastního státu.

S pozdravem

Bohdan Milar
ředitel společnosti
Liberix, o.p.s.
Kateřinská 5
772 00 Olomouc
tel. 585 221 026
https://liberix.cz