LinKonto – aktualizace 2008

Tento text je návodem pro otevření nového účetního období, změny sazeb DPH a úpravy daňových odpisů dlouhodobého majetku v programu LinKonto tak, aby odpovídaly legislativě ČR pro rok 2008.

Read more