Zvukové učebnice pomáhají nevidomým dětem s výukou jazyků, píše se ve školních novinách

Jazykové učebnice čtyř jazyků, které vyvíjí Liberix, v současné době již používají děti a učitelé několika škol. Partnerem projektu je ZŠ V. Vejdovského v Litovli, kde vyšel o projektu článek ve školních novinách.

Read moreZvukové učebnice pomáhají nevidomým dětem s výukou jazyků, píše se ve školních novinách

Jazykové kurzy – probíhá testování na školách

Jazykové učebnice jsou po technické stránce v podstatě dokončeny. Projekt pokračuje fází testování na školách, jako první se angažuje partnerská škola v Litovli. Naše školitelka se ve škole sejde s vyučující cizího jazyka (konkrétně němčiny) a během školení ji seznámí s aplikací a modulem německého jazyka. Modul obsahuje 12 lekcí, gramatiku, výslovnost, seznam slovíček, instrukce … Read more

Společnost Liberix realizuje projekt Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky

Obecně prospěšná společnost Liberix se stává příjemcem dotace na realizaci projektu Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky. Žádost byla podána v rámci výzvy Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a byla 17.12.2009 Zastupitelstvem Olomouckého kraje schválena k podpoře. Projekt je financován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Read moreSpolečnost Liberix realizuje projekt Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky