Pedagogové používající open source se sešli v Olomouci

Učebna byla plná do posledního místa

Ve čtvrtek 6.12.2012 se konalo letos už druhé setkání učitelů, kteří ve škole používají open-source software. Místem konání byla ZŠ Stupkova v Olomouci. Měla podporu Jednoty školských informatiků (JSI), Liberixu, o. p. s., Euroface Consulting (GEBOL) a Google EDU Group ČR (GEGCR). Předávali si tak své zkušenosti a poznatky z praxe.

Read morePedagogové používající open source se sešli v Olomouci

Změna kontaktní adresy – kancelář nyní pouze v Opavě

Oznamujeme, že od 19. dubna 2012 se kancelář společnosti Liberix přestěhovala na adresu Dolní náměstí 20, Opava, 74601. Sídlo společnosti zůstává nezměněno (Erbenova 270/2, Olomouc), poštu ale prosím směřujte na opavskou adresu. Oficiálním telefonním kontaktem je číslo 595 175 184. Další informace na stránce Kontakty.