Výsledek výzvy k podávání nabídek – Tvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině

Byl vybrán dodavatel řešení na základě výzvy k podání nabídek na vytvoření jazykových kurzů pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1). Kurzy budou realizovány za pomoci rodilých mluvčí rozdělených do jednotlivých kurzů vyhovujících potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých.

Read more

Výzva k podání nabídek – Tvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině

Výzva k podání nabídek na vytvoření jazykových kurzů pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1) za pomoci rodilých mluvčí, rozdělených do jednotlivých kurzů vyhovujících potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých.

Read more