Pedagogové používající open source se sešli v Olomouci

Učebna byla plná do posledního místa

Ve čtvrtek 6.12.2012 se konalo letos už druhé setkání učitelů, kteří ve škole používají open-source software. Místem konání byla ZŠ Stupkova v Olomouci. Měla podporu Jednoty školských informatiků (JSI), Liberixu, o. p. s., Euroface Consulting (GEBOL) a Google EDU Group ČR (GEGCR). Předávali si tak své zkušenosti a poznatky z praxe.

Read morePedagogové používající open source se sešli v Olomouci