Tištěný čtvrtletník Open source & praxe, číslo 2/2011, distribuován čtenářům

Čtvrtletník Open source & praxe vychází podruhé v roce 2011. Po příznivém ohlasu na první číslo a více než tisíci výtiscích rozeslaných či rozdaných do rukou státních úředníků, firemních manažerů a pracovníků ve školství přináší letní vydání novou sadu článků o obchodních možnostech a úspěších open source.

Open source & praxe 2/2011
Open source & praxe 2/2011

Letní vydání čtvrtletníku Open source & praxe nabízí články popisující velmi odlišné tématické oblasti, ale celkově se drží nastaveného směru: texty jsou vybrány tak, aby čtenáře seznámily s různými aspekty používání open-source softwarových řešení. Nezáleží na tom, jestli se jedná o firmu, školu, úřad, nemocnici nebo projekt přeshraniční spolupráce – v těchto všech a mnoha dalších odvětvích nachází open source uplatnění a svým uživatelům buď šetří, nebo vydělává peníze.

V mnoha případech zůstává v českých organizacích povědomí o potenciálu open source skryto pod vrstvou neodůvodněných obav, starých rozhodnutí a zažitých návyků. Publikace Open source & praxe je určena právě tam. Rozhodli jsme se, že je nutné pracovníky, kteří nesou zodpovědnost za podobná rozhodnutí, informovat o tom, že existuje výběr a svobodná volba.

Open source & praxe je k dispozici zdarma; tištěné vydání je rozesíláno konkrétním adresátům a zájemcům a zároveň nabízeno na konferencích a oborových setkáních. Elektronickou verzi starších čísel novin a další informace lze získat z oficiálních webových stránek projektu: http://osspraxe.cz/.