Účastníme se Evropského týdne IT dovedností 2012, propaguje informační technologie a vzdělávání

Evropský týden IT dovedností (European eSkills Week 2012) je informační kampaň Evropské komise na podporu vzdělávání široké veřejnosti v IT dovednostech. Liberix se zapojí několika vzdělávacími akcemi.

Kampaň probíhá od konce  roku 2011 a vrcholí během posledního březnového týdne 26. 3. – 30. 3. 2012. Cílem kampaně je motivovat veřejnost ke zvyšování dovedností při práci s informačními technologiemi a motivovat více mladých lidí ke studiuoborů spojených s informačními technologiemi. Důvodem kampaně jsou neustále rostoucí nároky na počítačovou gramotnost a IT dovednosti, které jsou v současné době nezbytným předpokladem pro většinu kvalifikovaných pracovních míst.

eSkills Week - Evropský týden IT dovedností
eSkills Week - Evropský týden IT dovedností

Z průzkumů vyplývá, že stále klesá zájem mladých lidí o studium IT a technických oborů na středních i vysokých školách. Kampaň „e-Skills Week“ se zaměřuje nejen na základní IT dovednosti, ale také na osvětu v oblasti bezpečnosti internetu, snahu motivovat ke studiu IT, matematiky a přírodních věd, upozorňuje také na nevyrovnanost zastoupení žen a mužů v těchto oborech.

Klíčové myšlenky kampaně v roce 2012

  • elektronické dovednosti(e-skills) jsou nezbytné pro plnohodnotný život v 21. století
  • práce v oblasti ICT je zajímavá, kreativní, dobře placená a užitečná
  • v oblasti ICT je stále co objevovat
  • oblast ICT se stále rozvíjí a uživatelé musí své elektronické dovednosti stále zvyšovat
  • elektronické dovednosti jsou základem úspěšného podnikání

Aktivity Liberixu

Liberix se stejně jako v roce 2010 zapojí semináři pro konkrétní cílovou skupinu. Akce jsou veřejně dostupné, pokud se chcete zúčastnit, kontaktujte nás pro bližší informace.

Organizátoři kampaně

Za realizaci kampaně zodpovídá organizace European Schoolnet a DigitalEurope, v České republice aktivity „European e-Skills Weeku 2012“ koordinuje Dům zahraničních služeb.

Další informace

1 komentář u „Účastníme se Evropského týdne IT dovedností 2012, propaguje informační technologie a vzdělávání“

Komentáře nejsou povoleny.