Výsledek výzvy k podávání nabídek – Tvorba učebních textů jazykových kurzů pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině

Byl vybrán dodavatel řešení na základě výzvy k podání nabídek na vytvoření jazykových kurzů pro „falešné začátečníky“ (úroveň CEFR A2 s přesahy od úrovně A1 do B1). Kurzy budou realizovány za pomoci rodilých mluvčí rozdělených do jednotlivých kurzů vyhovujících potřebám žáků s těžkým zrakovým postižením včetně nevidomých.

Číslo zakázky:KUOLP005697V
Název programu:Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Registrační číslo projektu:CZ.01.07/1.2.12/01.0023
Název projektu:Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky.
Název příjemce podpory (realizátora projektu)Liberix, o.p.s.
Název zakázky:Tvorba učebních textů jazykových kurzů
pro nevidomé v angličtině, italštině, němčině a španělštině.
Datum vyhlášení zakázky:10.06.2009
Název/obchodní firma zadavatele:Liberix, o.p.s.
Název obchodní firma vybraného dodavatele:Brailcom, o.p.s.
Sídlo dodavatele:Vyšehradská 3/255
Osoba oprávněná jednat jménem dodavatele:Jan Buchal, ředitel společnosti
IČ dodavatele:25066803