Výzva k podání nabídek – Nahrávka a zpracování zvuků

Liberix, o.p.s. zveřejňuje výzvu pro podání nabídek na zakázku nahrání a zpracování zvuků pro projekt Internetové jazykové kurzy pro nevidomé žáky.

Na základě již vytvořených učebních textů musí uchazeč vypracovat scénář pro nahrávání zvukových doprovodů učebnic angličtiny, němčiny, italštiny a španělštiny. Za pomoci rodilých mluvčích budou ve vybraném zvukovém studiu pořízeny zvukové doprovody v digitální podobě. Doprovodné zvuky musí být zpracovány v digitální formě a LCG formátu.

  • Uchazeč musí ovládat systémy LCG.
  • Musí doložit alespoň jedno praktické zpracování zvuků pro nasazení on-line výukových produktů pro nevidomé s využitím software LCG.
  • Zakázka musí být zpracována komplexně, není možné dílčí plnění (např.pouze nahrání zvuků nebo zpracování scénáře).
  • Pro nahrávání musí být vybráni rodilí mluvčí.
  • Musí doložit čestné prohlášení, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele.