Zveme vás do Karviné na konferenci Open source řešení v sítích

Další ročník konference o otevřených systémech a svobodném softwaru se koná 23. října 2013 v Karviné v aule Slezské univerzity Na Vyhlídce. Liberix je tradičním partnerem konference.

  • Termín a čas akce: 23.10.2013
  • Registrace přednášejících: 1.10.2013
  • Registrace účastníků: 16.10.2013

Konference očekává vaše téma, přijeďte přednášet

Konferenci připravil Ústav informačních technologií SU OPF v Karviné. Konference je určena zejména široké odborné i neodborné  veřejnosti.  Hlavním cílem je propagace svobodného softwaru a jeho  možností v sítích. Součástí jsou i praktické ukázky některých řešení a  možnost vyzkoušet si konfiguraci služeb či softwaru. Po skončení  konference bude vydán sborník příspěvků na CD (včetně ISBN). Nosným (nikoliv jediným!) tématem letošního ročníku by měly být opensource adresářové služby.

Logo konference Open-source řešení v sítích
Logo konference Open-source řešení v sítích

Máte vyřešeny adresářové služby včetně jejich správy otevřenými technologiemi? Komerční implementace jsou velmi drahé a existuje mnoho středních škol a městských úřadů, které jsou dnes na rozcestí, co dál. Nákup licencí je drahý a potřebují vidět možnost funkční náhrady. Dalším zajímavým tématem pro stejný okruh zákazníků je oblast sdílení kalendářů, kontaktů a dalších firemních údajů pomocí opensource nástrojů. Máte takové řešení nasazeno? Umíte jej nasadit? Neváhejte se registrovat a dejte o tom všem

Obsah program se již rýsuje

  • Lukáš Jelínek: Případová studie: Adresářové řešení pro webhosting pomocí ApacheDS
  • Bedřich Košata: Projekt Turris – otevřený domácí router s aktivní ochranou sítě
  • Ondřej Surý: Útoky na DNS a možnosti nasazení DNSSEC pomocí opensource DNS serverů
  • Lukáš Malý: Zabbix monitorovací systém
  • Lukáš Macura: Multikriteriální analýza a predikce incidentů pomocí Zabbixu

Přihlaste se na konferenci jako posluchač nebo přednášející.