Zvukové učebnice pomáhají nevidomým dětem s výukou jazyků, píše se ve školních novinách

Jazykové učebnice čtyř jazyků, které vyvíjí Liberix, v současné době již používají děti a učitelé několika škol. Partnerem projektu je ZŠ V. Vejdovského v Litovli, kde vyšel o projektu článek ve školních novinách.

Zvukové učebnice může samozřejmě využívat i vidící student jazyků, ale ideální je pro nevidomé, protože je kompletně postavena na zvukovém vjemu. Poslech, diktát, optimalizace pro hlasové čtečky, intuitivní ovládání – to vše je pro lidi s poruchami zraku důležitý předpoklad pro úspěšné používání. Učebnice momentálně procházejí pilotním provozem testování. Každý si je může vyzkoušet na ec3.liberix.cz, potřebujete jen webový prohlížeč, reproduktory a samozřejmě být online.

Jazykové kurzy ve školních novinách
Jazykové kurzy ve školních novinách