Liberix o.p.s.

Společnost se nachází v likvidaci. Případné věřitelé se vyzývají, aby do 30.5.2024 předložili své nároky.

Kontakt na likvidátora, kterým je Mgr. Vlastimil Ott, je liberixops@gmail.com